-
Strona Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Janusza Korczaka
Logo w Legionowie
ul. Husarska 18A,
05-120 Legionowo
Kontakt: (22) 732-13-72
e-mail:
przedszkole-siodemka@wp.pl
Foto
Strona Główna

Dla rodziców

Archiwum

Rok szkolny 2012/2013

Grupa VII (6-latki) Odkrywcy

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

Kwiecień 2013 r.

-
Wersja do drukudruk
Kwiecień 2013 r.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc KWIECIEŃ
Rok szkolny: 2012/ 2013

Grupa: 6- latki Odkrywcy
Nauczyciele: mgr Paulina Krzyżanowska, mgr Izabela Kurmanowska, mgr Magdalena Kołak

Tematy kompleksowe:
 Książka mój przyjaciel
 Kubusiowi Przyjaciele Natury.
 Nasza planeta i jej tajemnice.
 Dbam o naszą Ziemię

Aktywność teatralno- literacka:
Działania:
- Recytacja wiersza z improwizacją ruchową „Pomarańczowy taniec”,
- Dmuchaj na piórko” – zabawa z elementem ćwiczeń oddechowych,
- Kończenie zdań z wiersza „Kaczka dziwaczka”,
- Rozmowa kierowana dot. akcesoriów strażackich, ich pracy,
- Nauka wykonywania telefonu do straży pożarnej,
- Projekcja filmu „Pożar poddasza”,
- Wysłuchanie wiersza „Strażacki konkurs” M. Berowskiej.
- Zabawy czytelnicze „Pływające litery”
- Improwizacje słowno-ruchowe „ Sprzątamy naszą Ziemię”

Cele:
 Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego,
 Utrwalenie umiejętności czytania zdań wyrazowo- obrazkowych,
 Ćwiczenie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem,
 Nauka wzywania straży pożarnej.
 Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej,
 Doskonalenie umiejętności rozpoznawania wyrazów metodą globalną

Aktywność artystyczna:
Działania:
- Praca plastyczna z wykorzystaniem różnych technik „Moja książka”
- Praca plastyczna przestrzenna „Marchewka”,
- Skąd ten pożar?- wykonanie historyjki obrazkowej na podstawie słuchowiska Kubusiowi Przyjaciele Natury.
- Praca plastyczna –Wulkany
- Praca plastyczna –„Moja przygoda na Ziemi”

Cele:
 Zapoznanie z wyglądem i budową książki,
 Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
 Rozwijanie umiejętności planowania na kartce papieru, rozmieszczania ilustracji, tworzenia fabuły
 Rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni i sprawności manualnej,
 Rozwijanie świadomości ciała i precyzji ruchów dłoni,
 Rozwijanie ekspresji twórczej i wyobraźni dziecka
 Wdrażanie do dokładnego i estetycznego wykonywania zadań.

Aktywność matematyczno- przyrodnicza:
Działania:
- "Małe, mniejsze, najmniejsze; duże, większe, największe"- stopniowanie wielkości- zabawa dydaktyczna,
- "Na marchewki urodziny"- zapoznanie z liczbą i cyfrą 9,
- "Budujemy wulkan"- zajęcie doświadczalne,
- Poznajemy tajemnice Ziemi
- Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią,
- Rozmowa kierowana „Dbajmy o zdrowe i czyste środowisko”,
- Zabawa dydaktyczna „Posegreguj śmieci”,
- Układanie puzzli „Zwierzęta pod ochroną”,
- Rozmowa kierowana „Marchewkowe dania”,
- Dlaczego kaczka nie tonie?- zabawa badawcza z wykorzystaniem baseniku i mikroskopu,
- Rozmowa kierowana na temat „Środowiska życia kaczek”

Cele:
 Utrwalanie określeń dotyczących wielkości,
 Stopniowanie wielkości w porządku rosnącym i malejącym,
 Zapoznanie z liczbą i cyfrą 9,
 Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią,
 Doświadczenia empiryczne (piasek, glina, torf, kamienie)
 Utrwalenie informacji dot. budowy ziemi,
 Poznanie wybranych fragmentów gleby: skała, piasek, glina, torf,
 Doświadczenia wielozmysłowe z wykorzystaniem wody, lup,
 Ćwiczenie doświadczalne -wybuch wulkanu, wodoodporne pióra kaczki,
 Ćwiczenie kompetencji matematycznych,
 Utrwalanie poznanych znaków matematycznych w działaniu,
 Utrwalenie umiejętności korzystania z mikroskopu,
 Kształtowanie dojrzałości emocjonalnej,
 Utrwalenie umiejętności segregacji śmieci,
 Nauka rozpoznawania na ilustracjach zwierząt i roślin pod ochroną,
 Poznanie ciekawostek dotyczących marchewek.

Aktywność ruchowa i muzyczna:
Działalność:
- Zabawa ruchowa z wyk. el metody W. Sherborne- uwrażliwianie na potrzeby i możliwości innych ludzi, relaksacja,
- Śpiew piosenki pt. „Dzieci i śmieci”,
- Zabawa ruchowa naśladowcza „W lesie”,
- Zabawa ruchowa „Marchewkowe zaklęcie”,
- Śpiew piosenki „Dbaj o naturę i chroń marchewek smak”,
- Śpiew piosenki „Kaczka nieboraczka”,
- Aktywne słuchanie muzyki „Le Basque- Kaczuszki” wg Batii Strauss,
- Aktywne słuchanie muzyki „Jedzie straż pożarna”- gra na instrumentach i śpiew,
- Zabawa ruchowa bieżna „Wąż strażacki”,
-Ćwiczenie dużych grup mięśniowych- „Gimnastyka strażaka”.
-Zabawy muzyczne z klasyką -: „ Dla Elizy” L. van Beethovena, „Preludium do Sonaty E” J.S Bacha.

Cele:
 Nauka śpiewu piosenek z dziecięcego repertuaru,
 Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss,
 Uwrażliwianie na potrzeby i możliwości innych ludzi,
 Nauka naśladowania ruchów pokazywanych przez nauczyciela
 Rozwijanie estetyki ruchu,
 Rozwijanie wrażliwości na utwory muzyki klasycznej.

Aktywność kulinarna:
Działalność:
- Zabawa dydaktyczna „ Jemy zdrowo, kolorowo”
- Stworzenie własnego przepisu na zdrowe danie kulinarne,
- Wykonanie ludzika z marchewki,
- Czyste powietrze wokół nas- program przedszkolnej edukacji antynikotynowej

Cele:
 Wdrażanie do zdrowych nawyków żywieniowych
 Rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni i sprawności manualnej,
 Porządkowania stanowiska pracy
 Zwiększanie wiedzy dziecka na temat skutków palenia papierosów

Treści wychowawcze realizowane w kwietniu: Wdrażanie do radzenia sobie w sposób pokojowy w sytuacjach konfliktowych. Wdrażanie do poszanowania własności innych.

Metody pracy wg Iwony Stawowy- Wojnarowskiej:
 podające: opowiadanie, opis, pogadanka, rozmowa kierowana, pokaz, wiersz,
 problemowe: zabawy dydaktyczne, zabawy dramowe, zagadki, rebusy, burza mózgów,
 waloryzacyjno- eksponujące: zabawy muzyczno- ruchowe, śpiew, prace plastyczne,
 praktycznego działania.

Metody pracy dydaktyczno- wychowawczej:
 Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 Metoda aktywnego słuchania muzyki B. Strauss,
 Odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak,
 Ćwiczenia wg Paula i Gail Dennisonów,
 Klanza.
 Metoda projektów badawczych

Formy nauczania:
 zbiorowa
 indywidualna: jednolita, zróżnicowana
 grupowa: jednolita, zróżnicowana

Pomoce dydaktyczne: wiersze, piosenki, magnetofon, tematyczne ilustracje, piórka, basenik, oliwka, mikroskop, farby, blok techniczny, krepina, kleje, szary papier, ziemia, piasek, torf, glina, puzzle, znaki matematyczne, instrumenty muzyczne, marchewki.

Współpraca z rodzicami i środowiskiem, wycieczki, imprezy, uroczystości:
 02.04.2013r. Obchody Światowego Dnia Książki dla Dzieci
 8.04.2013r. Obchody Dnia Przyjaciół Natury w ramach Programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”- edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii.
 9.04.2013r. Obchody Dnia Marchewki w ramach Programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”- nauka świadomego dbania o zdrowie, stosowania zasad zdrowego żywienia.
 25.04.2013r. Zebranie z rodzicami dotyczące powtórnej diagnozy gotowości szkolnej
 29.04.2013 r.- Zajęcia otwarte dla rodziców.

 
Wytworzył: Izabela Kurmanowska, data: brak danych
Wprowadził: Dorota Stankiewicz, data: 22.04.2013 r., godz. 10.53
Ostatnia aktualizacja: Dorota Stankiewicz, data: 05.05.2013 r., godz. 21.24
Liczba odwiedzin: 601