-
Strona Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Janusza Korczaka
Logo w Legionowie
ul. Husarska 18A,
05-120 Legionowo
Kontakt: (22) 732-13-72
e-mail:
przedszkole-siodemka@wp.pl
Foto
Strona Główna

Dla rodziców

Archiwum

Rok szkolny 2014/2015

Grupa "Gwiazdki"

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

Październik 2014 r.

-
Wersja do drukudruk
Październik 2014 r.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE na miesiąc: PAŹDZIERNIK 2014 r.
Grupa: GWIAZDKI

Tematy Kompleksowe:
1. Kolory jesieni – 29.09.- 03.10.2014 r.
2. Dary jesieni – 06.10. - 10.10.2014 r.
3. Owoce – 13.10. - 17.10. 2014 r.
4. Warzywa – 20.10. - 24.10. 2014 r.
5. Chłodno i deszczowo – 27.10. - 31.10. 2014 r.

Przewidywane osiągnięcia dzieci: wiadomości, umiejętności, efekty wychowawcze:
doskonalenie umiejętności uważnego słuchania,
kształtowanie umiejętności improwizacji ruchowej treści utworu z wykorzystaniem rekwizytów,
rozwijanie aktywności muzycznej,
rozwijanie umiejętności naśladownictwa rozpoznawanych ptaków,
kształtowanie umiejętności samodzielnego radzenia sobie w sytuacji zadaniowej,
nabywanie umiejętności samodzielnego tworzenia nowych barw przy wykorzystaniu farby,
rozwijanie umiejętności hamowania i pobudzania swoich reakcji,
nabywanie umiejętności rozróżniania i wskazywania podstawowych kolorów w swoim najbliższym otoczeniu,
rozwijanie umiejętności rozróżniania dźwięków wydawanych przez instrumenty muzyczne,
rozwijanie umiejętności rytmicznego tworzenia układu według wzoru,
kształtowanie umiejętności właściwego nazewnictwa owoców i warzyw,
doskonalenie zasobu słownictwa dziecka,
doskonalenie umiejętności naśladownictwa czynności, stanu przedmiotów,
wdrażanie do prawidłowego łączenia liczebnika z rzeczownikiem np. jedna grusza, dwa jabłka,
doskonalenie umiejętności łączenia identycznych przedmiotów,
zapoznanie z nową techniką plastyczną – wydzieranką,
kształtowanie umiejętności grupowania przedmiotów według wielkości,
rozumienie określeń: „mniej, więcej”,
doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się klejem

Metody pracy:
zabawa na powitanie, zabawa integracyjna, wysłuchanie i omówienie wiersza, piosenki, rozmowa, zabawa przy piosence, zabawa z chustą animacyjną, zabawa plastyczna, zabawa orientacyjno – porządkowa, zabawy tematyczne, pokaz, obserwacja, zabawa „drama”, zabawa o charakterze stacji zadaniowej

Formy pracy:
- zajęcia indywidualne, zajęcia organizowane z całą grupą lub w małych zespołach

Realizacja programu wychowawczego, dziecko:
potrafi używać zwrotów grzecznościowych w relacjach z innymi osobami,
uczy się osiągać zadowolenie w wyniku podejmowania kontaktów z innymi dziećmi oraz dorosłymi,
doskonali swą samodzielność podczas wykonywania podstawowych czynności, samoobsługowych,
potrafi zgodnie funkcjonować z innymi dziećmi podczas zabaw o charakterze stacji zadaniowych,
potrafi ćwiczyć w parze z innym dzieckiem

Współpraca z rodzicami:
kontakty indywidualne z rodzicami, rozwiązywanie bieżących problemów,
umieszczanie bieżących informacji dla rodziców na tablicy ogłoszeń,
eksponowanie prac plastycznych dzieci,
spotkanie z rodzicami na uroczystości „Pasowanie na przedszkolaka”.


 
Wytworzył: Małgorzata Gerek, data: brak danych
Wprowadził: Dorota Stankiewicz, data: 09.11.2014 r., godz. 18.28
Ostatnia aktualizacja: Dorota Stankiewicz, data: 09.11.2014 r., godz. 18.31
Liczba odwiedzin: 354