-
Strona Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Janusza Korczaka
Logo w Legionowie
ul. Husarska 18A,
05-120 Legionowo
Kontakt: (22) 732-13-72
e-mail:
przedszkole-siodemka@wp.pl
Foto
Strona Główna

Dla rodziców

Archiwum

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne (lata 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012)

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

Rok szkolny 2011/2012

Grupa V - Smakusie

Czerwiec 2012 r.

-
Wersja do drukudruk
Czerwiec 2012 r.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC 2012

NAUCZYCIELE: Barbara Brzostek i Agnieszka Gąbińska

1. „W Krainie dziecięcych marzeń”
Cele: poznanie praw dziecka; uściślanie więzi z rodziną; rozwijanie za pomocą ruchu świadomości własnego ciała i otaczającej nas przestrzeni; rozwijanie wyobraźni dziecka; aktywne słuchanie muzyki instrumentalnej; przeliczanie w zakresie możliwości dzieci; rozpoznawanie kształtów; nauka piosenek; utrwalenie kolorów; rozwiązywanie zagadek słuchowych; utrwalenie znajomości miejsca zamieszkania; stosowanie określeń –najpierw-potem , na koniec; utrwalenie figur geometrycznych; rozpoznawanie wartości-przyjaźń i tolerancja; próby wypowiedzi pełnymi zdaniami.
Metody i formy realizacji: zabawy z rymowanką „Mieć przyjaciela”; zabawa ruchowo –naśladowcza „Moje ulubione zabawy”- „Zabawy z przyjacielem”- „Jazda rowerem”; kończenie zdania –Dobrze jest mieć przyjaciela... lub Mój przyjaciel jest wyjątkowy, bo..; słuchanie wiersza A. Frączek „Mój przyjaciel” ;słuchanie wiersza Ostrowskiej „Tajemnicze słowa”; rozwijanie umiejętności wycinania; dzielenie na sylaby i głoski nazw zabawek przedstawionych na obrazkach; rozwijanie orientacji przestrzennej; zabawa dydaktyczna „Kim chciałbyś zostać w przyszłości”; prace plastyczne- „Mój ulubiony kolega i koleżanka”

2. „Zbliża się lato”
Cele:- obserwacja roślin i zwierząt w ich naturalnych środowiskach; - poznawanie wyglądu i zwyczajów kukułki; poznawanie oznak nowej pory roku-lato; rozwijanie umiejętności wycinania; rozwijanie poczucia rytmu; opowiadanie fragmentów utworu; rysowanie na podstawie wysłuchanego tekstu.
Metody i formy realizacji: zabawy orientacyjno – porządkowe „Pory roku”- ruchowo- naśladowcza „Owady”- zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała „Chrabąszcz na grzbiecie”- Ślimak pokazuje rogi”- Rośnie roślina”; słuchanie wierszy : Strzałkowskie „Przepis na lato”- zabawa z tekstem Frączek „Ślimak , ślimak pokaż rogi ...; wykonanie prac plastycznych związaną z letnią porą roku- wydzieranka – plastelina –wycinanie prostych elementów

3. „Bezpieczne Wakacje”
Cele: rozmowa na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa na wakacjach wypowiadanie się na podstawie obrazka; wzbogacanie zasobu słownictwa; utrwalenie znajomości kolorów; kształtowanie percepcji wzrokowej, składanie obrazków w całość; rozpoznawanie nagranych na płytę odgłosów; nauka piosenki „Wakacyjna wyliczanka”; rozwijanie umiejętności rysowania wzorów na piasku; ćwiczenie pamięci; usprawnianie aparatu mowy, ćwiczenia artykulacyjne; przestrzegania zakazu kąpania się bez nadzoru dorosłych; dostrzeganie różnorodności krajobrazów i ich walorów estetycznych; zachęcanie do udziału w zabawach grupowych.
Metody i formy realizacji: zabawy orientacyjno- porządkowe-„ Ruch uliczny”- zabawa bieżna Żer dla rybek”; zabawa na odprężenie „Mała fala”-; słuchanie opowiadania „H. Łochockiej - Jak to mały Elemelek w wielkim morzu brał kąpiele”; czytanie tekstu wyrazowo- obrazkowego o wakacjach; prace plastyczne; ćwiczenia graficzne- kolorowanie pól zgodnie z podanymi kolorami.

REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO - DZIAŁANIA:
-rozwijanie samodzielności podczas czynności samoobsługowych – pokaz czynności i korygowanie błędów, nagradzanie dzieci samodzielnych,
-wdrażanie dzieci do zgodnego współdziałania podczas zabawy w grupie, - wdrażanie dzieci do dbania o porządek w miejscu pracy i zabawy – nagradzanie pozytywnych zachowań,
- dbałość o prawidłowe nawyki podczas kulturalnego spożywania posiłków, - rozwijanie umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów – rozmowy indywidualne i w grupie z dziećmi w bieżących sytuacjach trudnych,
- uwrażliwiania na piękno i estetykę otaczającej przyrody: spacery, oglądanie albumów i filmów;
- dbałość o dokańczanie rozpoczętej pracy w celu uzyskania efektu i satysfakcji z własnego działania

DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU PRZEDSZKOLA:
Tworzenie klimatu wychowawczego w grupie przez nauczycieli przedszkola, rozwijanie aktywności ruchowej u dzieci poprzez codzienną realizację ćwiczeń porannych i zabaw ruchowych

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:
- Umieszczanie informacji dla rodziców na tablicy ogłoszeń,
- eksponowanie prac plastyczno-konstrukcyjnych dzieci,
- rozmowy indywidualne z rodzicami przy okazji przyprowadzania i odbierania dzieci
- popularyzacja czytelnictwa pedagogicznego – prowadzenie biblioteczki dla rodziców i dzieci, zachęcanie do korzystania z niej
- "Podniebne psoty" z okazji Dnia Dziecka- 4.06.2012
- Festyn Rodzinny - 6.06.2012
- zakończenie roku przedszkolnego- 22.06.2012

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Dorota Stankiewicz, data: 24.06.2012 r., godz. 10.18
Ostatnia aktualizacja: Dorota Stankiewicz, data: 24.06.2012 r., godz. 10.18
Liczba odwiedzin: 602